I pejsek může trpět strachem a fóbií

Strach je obrannou reakcí vůči doposud neznámému, které v nás vyvolává pocit nejistoty a nebezpečí. S pocitem strachu se vyrovnáváme nejen my, ale i naši chlupatí kamarádi. S bojácným pejskem je potřeba pracovat s velkou dávkou trpělivosti a společnými krůčky pomalu tuto nejistotu překonávat.

Odhalte příčinu strachu

Abychom mohli pejskům se strachem pomoci, je dobré odhalit příčinu toho, co u pejsků pocit strachu způsobuje. Mezi nejčastější příčiny patří například hlasité zvukové projevy, neznámé optické jevy, cizí lidé, nebo jiná zvířata. První impuls většinou nastává již v útlém věku, kdy pejskům mohl chybět pocit jistoty, nebo trpěli nedostatečnou socializací. Strach se však může objevit i ve věku pozdějším, kdy se pejsek vyrovnává s nepříjemnou zkušeností.

Jak pracovat s bojácným pejskem?

Bojácného pejska poznáme na první pohled a práce s ním musí být velice opatrná. Protože strach nebo následná fóbie může vyvolat pocit agrese, je zvláště důležité si následné kroky pečlivě promyslet. Při výchově bojácného pejska musíme být trpěliví a ohleduplní, abychom u pejska vyvolali pocit důvěry. Velmi důležité je pejska nevystavovat situacím, ze kterých má strach a nenutit ho těmto faktorům čelit. Pejskům pečlivě uváženými kroky zvyšujeme odvahu a sebejistotu a i z velmi bojácného psíka můžeme vychovat sebejistého jedince.

Jak psa strachu zbavit?

Velice důležité je nevěnovat pocitu strachu pozornost. V situaci, která je evidentně pejskům nepříjemná se chovejte neutrálně a nenechte na sobě znát nervozitu. Pokud je zdrojem strachu nějaký konkrétní předmět, snažme se pejska s touto věcí seznámit hravou formou a ukažme, že není sebemenší důvod se bát. V nepříjemné situaci, kterou může být například silvestrovský ohňostroj, pejska zabavme oblíbenou hračkou, ale zároveň pro něj musíme být středobodem bezpečí a jistoty.