Reklamace

Reklamace zakoupeného zboží provádějte přímo u nás. Vždy se reklamace pokoušíme vyřídit k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

  1. Vady vzniklé běžným používáním
  2. Nesprávným použitím výrobku
  3. Nadměrným namáháním a přetěžováním
  4. Násilné poškození (protržení, propálení atd.)
  5. Škody vzniklé nevhodnými úpravami zboží a nesprávnou manipulací
  6. Nesprávným skladováním

Postup pro reklamaci:

  • Zboží zabalte a přiložte k němu popis závady a kopii dokladu o zakoupení (fakturu).
  • Odešlete ho na adresu Robin Gerák Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
  • Vyčkejte, do 30 dnů se Vám ozveme s výsledkem reklamace.