Reklamace

Reklamace zakoupeného zboží provádějte přímo u nás. Vždy se reklamace pokoušíme vyřídit k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na:

 1. Vady vzniklé běžným opotřebením
 2. Nesprávným použitím výrobku
 3. Nadměrným namáháním a přetěžováním
 4. Násilné poškození (protržení, propálení atd.)
 5. Škody vzniklé nevhodnými úpravami zboží a nesprávnou manipulací
 6. Nesprávným skladováním
 7. Mechanické poškození

Postup pro reklamaci:

 • Zašlete nám vyplněný reklamacni-formular . V elektronické podobě na email info@vsepropejska.cz či poštou na níže uvedenou adresu.
 • Zboží zabalte a přiložte k němu reklamační formulář a kopii dokladu o zakoupení (fakturu).
 • Zboží doručte na adresu Robin Jurník Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž
 • Vyčkejte, do 30 dnů se Vám ozveme s výsledkem reklamace.