Výměna mléčného chrupu

Zuby jsou pro každého pejska naprosto nepostradatelné. Díky silnému, zdravému chrupu je pes schopen trhat a kousat. Ostré špičáky jsou zkrátka chloubou každého chlupáče, díky které nám nahání strach a dokazuje svoji dominantnost. Chrup prochází během psího života stejnou výměnou jako je tomu u člověka. Mléčný chrup je postupně nahrazen chrupem trvalým. Tento proces je mnohdy doprovázen nepříjemnou bolestí a dalšími zdravotními komplikacemi.

Kolik má vlastně pes zubů?

Mléčný chrup pejska je tvořený 28 zuby, které jsou postupně nahrazovány chrupem trvalým. Ten má celkem 42 zubů, z toho 12 řezáků, 4 špičáky, 16 zubů třenových a 10 stoliček. Pejsek se rodí bez zubů, které se však začínají prořezávat již ve druhém týdnu psího života. V průběhu druhého měsíce má pejsek hotový kompletní mléčný chrup.

opening-dogs-mouse-for-teeth-cleaning-NLVWX72

Odlišnosti v počtu i barvě zubů

Jak je již výše zmíněno, mléčný chrup se od trvalého liší jednak počtem zubů, ale také například jejich zabarvením. Mléčné zuby jsou mírně našedivělé, chrup trvalý je krásně bílý, zářící na dálku. Další zajímavostí je také přítomnost stoliček. Zatímco v mléčném chrupu nenajdeme ani jednu stoličku, trvalý chrup jich má hned deset. Stoličky rostou úplně jako poslední a jsou tak jediným typem zubů, který se v průběhu psího života nevymění.

Jak probíhá přezubování?

Jako přezubování označujeme výměnu mléčného chrupu za trvalý. K tomu dochází dříve u psů velkých plemen, a to mezi čtvrtým a šestým měsícem věku. U malých pejsků se zuby vyměňují později. Celý proces je poměrně jednoduchý, avšak v některých případech značně bolestivý. Trvalý chrup vyrůstá hned pod mléčnými zuby, u kterých dochází ke vstřebávání kořenů v dásni. Nový zub tak postupně vytlačuje zuby mléčné. Jako první se začínají prořezávat řezáky.

nominated-four-month-old-husky-puppy-bites-SL8C7QD

Vady psího chrupu

Stejně tak jako je tomu u lidí, ani výměna zubů u psa neprobíhá zcela bezchybně. Mezi nejčastější deformace chrupu patří:

  1. Oligodoncie
  2. Zdvojení zubů
  3. Skus

Oligodoncie

Oligodoncií označujeme jev, kdy psovi některé zuby v trvalém chrupu chybí i ve vyšším věku. Obecně se uvádí, že k tomu dochází u jedinců, kteří mají určitou deformaci čelistí a lebky.

Zdvojení zubů

V tomto případě se v trvalém chrupu nachází vyšší počet některých zubů. Příčinou může být zdvojení lůžka trvalého chrupu, nebo přetrvávání mléčných zubů v chrupu trvalém.

Skus

Při skusu dochází k vzájemnému zaklesnutí horních a dolních řezáků, přičemž horní a dolní čelist netvoří pravidelné oblouky, v nichž je chrup dolní čelisti posunut mírně dozadu.