Jak vyzrát na značkování u psa?

Značkování je pro každého pejska přirozenou věcí, avšak mnohdy nám chovatelům může způsobit mnohé potíže. Proč vlastně pejsek značkuje?

Přirozený pud a ochrana teritoria

Ať se snažíme sebevíc a pokoušíme se pejska odnaučit zvedat tlapku na určitých místech, nedaří se nám dosáhnout přívětivých výsledků. Značkování je pro psa přirozený pud, díky kterému se pejsek snaží bránit své teritorium a přilákat opačné pohlaví. Značkování se u psů objevuje s nástupem pohlavní dospělosti a odnaučování bývá mnohdy velice obtížné. Existují však způsoby, jak značkování alespoň omezit.

Jak omezit značkování?

Existuje několik způsobů, kterými alespoň částečně omezit značkování našeho pejska. Zaprvé je nutné pejskovi ukázat naši dominanci na určitém území, například v domácnosti. Druhým způsobem je uplatnění veškerých preventivních opatření a v neposlední řadě je nutné minimalizovat projevy úzkosti, které mnohdy také vedou ke značkování.

Nepříjemné značkování v domácnosti

Představa pejska, který všude po bytě zvedá tlapku a značkuje nejrůznější místa, není příliš příjemná. Skvrny na podlaze a nábytku neustále čistíme a vznikající zápach také není žádným lákadlem pro sousedy či návštěvy. Je potřeba počítat s tím, že se nám značkování nepodaří odnaučit hned. Do té doby je vhodné pořídit například odstraňovač moči a výkalůnebo odstraňovač zápachu, který nám práci v mnohém usnadní.