Dokáže pes porozumět lidským emocím?

Naše chování, nálada a prožívání se mění každým dnem. Často máme pocit, že možná nerozumíme ani sami sobě. Cítíme se zmatení a naše rozporuplné pocity nedokážeme ovládat. Ve chvílích smutku nám dělá dobře, když se nám náš pejsek schoulí do klína a my tak cítíme oporu a porozumění. V psích očích hledáme útěchu a mnohdy nás naplní příjemný pocit sounáležitosti. Zkrátka máme pocit, že si rozumíme navzájem. Je tomu opravdu tak? Dokáže pejsek vnímat lidské emoce a porozumět jim?

Projevy emocí jsou pro pejska klíčem k porozumění?

Pokud si kladete otázku, jak je možné, že váš pejsek vypadá, jako by vám rozuměl, nejste daleko od pravdy. Díky blízkému soužití s člověkem je pejsek opravdu schopen rozeznat vaši náladu a adekvátně na ni reagovat. Dlouhodobou studií bylo zjištěno, že pejsek dešifruje lidské nálady různými částmi svého mozku a projevy jednotlivých psů jsou prakticky totožné. Důležitým klíčem pro rozpoznání naší nálady je hlas, tělesný zápach, držení těla a rysy ve tváři.

Pes, nejlepší přítel člověka

O tom, že je pes naším nejlepším a nejvěrnějším přítelem svědčí spousta faktů. Nejen, že na nás každý den oddaně čeká a po návratu domů nás srdečně vítá, ale dokáže s námi prožívat veškeré naše úspěchy i pády.  Pejsek je schopen rozluštit šest základních lidských emocí, mezi které patří hněv, strach, štěstí, smutek, překvapení, znechucení a takzvaný neutrální výraz. Pokud jsme šťastní my sami, je šťastný i náš pejsek. Radostně kolem nás pobíhá, vrtí ocáskem, skáče a touží si s námi hrát. Naopak, pokud vycítí hněv, raději se stáhne někam do kouta a klidí se nám z cesty. Nejen na základě psího chování bylo zjištěno, že pejsek lidským citům opravdu rozumí. Jako další projev psího chápání, můžeme pozorovat zvýšenou srdeční frekvenci, která u pejska nastane, pokud právě prožíváme pocit hněvu, štěstí nebo strachu.

Jak funguje psí mozek?

Vědeckými studiemi bylo dále zjištěno, že při rozlišování lidských emocí, hrají roli obě mozkové hemisféry. Pokud pejsek vycítí vztek, strach nebo štěstí, obrací hlavu doleva. Právě toto psí chování podporuje zjištění existence takzvané asymetrické emoční modulace psího mozku. Jinými slovy řečeno, každá polovina mozku je schopna rozlišit jiné lidské emoce a výsledkem je pejsek, který svému páníčkovi rozumí i beze slov.