Pojištění psa či kočky? - Slavia pojišťovna

V minulém díle jsme se podívali na Českou pojišťovnu a její pojištění "Mazlíček". Jako další si ukážeme nabídku pojišťovny Slavia. Stejně jako v minulém díle se můžete těšit na klady, zápory a další důležité informace.

Co budete potřebovat k uzavření pojistky u pojišťovny Slavia?

Základním předpokladem pro přijetí psa či kočky do pojištění je zdravotní stav zvířete. Tuto informaci si pojišťovna ověřuje přes formulář, který musíte nechat potvrdit veterinářem. Další podmínkou je označení psa čipem či tetováním a minimální vstupní věk pro psa je 6 měsíců a 5 měsíců pro kočku.

Jaká rizika Slavia nabízí?

V nabídce mají 2 základní rizika.

 • Pojištění veterinární péče – Pojištění hradí vynaložené náklady na léčení zvířete.
 • Uhynutí psa nebo kočky

Pojištění veterinární péče

Jedná se o riziko, které slouží na zaplacení nákladů, které vynaložíte pro léčení Vašeho mazlíčka. Pojišťovna Slavia má 3 základní varianty nazvané A, B a C. Každá z těchto variant má přesně dané částky, které je možné čerpat za 1 rok léčení psa či kočky.

A – Roční limit u léčení nemocí psa/kočky je 10 000 Kč. Při léčení úrazu zvířete se tento limit ztrojnásobí na 20 000 Kč.

B – U této varianty je roční limit na nemoci 20 000 Kč a na úraz 40 000 Kč

C – A nakonec máme to nejlepší, co pojišťovna Slavia nabízí. Varianta s limitem na nemoc mazlíčka je 30 000 Kč a na úraz 60 000 Kč. Navíc má tato varianta 2 bonusy.

Prvním z nich je náhradní ubytování či náhradní péče, kdy Vám pojišťovna zaplatí hotel pro psa v případě, že budete hospitalizovaní v nemocnici. Druhým bonusem u této varianty C je hledání ztraceného zvířete, kdy pojišťovna přispívá na inzerci spojenou s hledáním. U obou bonusů je limit plnění 2000 Kč a spoluúčast 50%.

cute-dog-on-operating-table-in-hands-of-vet-2021-08-28-06-18-44-utc

Klady

 • Uhrazení nákladů na léčení za nemoc i úraz
 • Vysoké limity na léčení zvířete až 60 000 Kč
 • Pojištění se vztahuje na sterilizaci samice zvířete
 • Příspěvek 50% na inzerci ztraceného zvířete
 • Příspěvek 50% na náhradní ubytování v případě hospitalizace pánička.
 • Po 36 měsících pojištění pojišťovna uhradí 50% nákladů na očipování (nehraje roli, kdy byl pes očipován)

Zápory

 • Čekací doba 30 dnů od uzavření pojištění, kdy pojišťovna neplatí pojistné události.
 • Spoluúčast 1000 Kč + první, druhý den 100% plnění a třetí až desátý den 50% plnění a nad deset dní pojišťovna nevyplácí nic. Vysvětlení *
 • Pojistka nezahrnuje dědičné či vrozené nemoci, kožní onemocnění, ošetření chrupu.
 • Při platbě pololetně +4% poplatek
 • Musíte nechat vyplnit dotazník od lékaře za 250 – 300 Kč.

*Příklad výpočtu spoluúčasti:

Máme psa, který byl nemocný, a veterinární ošetření stálo 3000 Kč. Přijdeme tedy na pojišťovnu a žádáme peníze. Pokud se jednalo o nemoc / úraz, u které ošetřování trvalo 1-2 dny, tak nám pojišťovna odečte fixní spoluúčast 1000 Kč a vyplácí 2000 Kč za pojistnou událost.

V případě, že se jednalo o ošetřování delší než 2 dny (například 5 dnů), tak pojišťovna stejně jako u prvního příkladu odečte 1000 Kč spoluúčast, za první dva dny zaplatí 2x léčení v plné výši a za zbylé 3 dny již pouze 50% z nákladů. Celkem by tedy pojišťovna zaplatila 1 400 Kč (3000 – 1000 – (3*(400*0,5)).

Uhynutí psa nebo kočky

Tímto rizikem můžete pojistit svého psa či kočku proti uhynutí nebo nezbytnému utracení. Maximální vstupní věk pro psa nad 50 kg je 5 let a u psa do 50 kg je to 6 let. Pokud budete chtít pojišťovat kočku, tak je zde jednotný věkový limit maximálně 6 let a je nutné, aby měla kočka průkaz původu. Toto riziko se vztahuje pouze na území České republiky a je zde čekací doba 30 dnů. Těchto 30 dnů běží od sjednání pojištění a po tuto dobu pojišťovna z tohoto rizika nevyplácí peníze za uhynutí.

Klady

 • Bez spoluúčasti
 • Sami si zvolíte částku, na kterou chcete zvíře pojistit.
 • Získáte investované peníze za koupi zvířete

Zápory

 • V případě, že zvíře zemře 30 dnů od zahájení léčení u veterináře, tak pojišťovna vyplatí peníze pouze z jednoho rizika a to buď uhynutí, nebo z pojištění veterinární péče. Na peníze z druhého rizika právo zaniká.
 • Čekací doba 30 dnů

Kalkulace: Pro kalkulaci jsme zvolili rok a půl starého pejska bez průkazu původu.

Kalkulace u pojišťovny Slavia vyšla u varianty A - 3458 Kč/rok. V kalkulaci bylo zahrnuto i úmrtí psa na 10 000 Kč

Vysvětlení pojmů:

Pojistné plnění - částka kterou dostanete při pojistné údálosti

Spoluúčast - jde o částku, kterou se podílíte na pojistném plnění. Příklad: U Vaší pojistky máte spoluúčast 10 % a veterinář Vám vystaví fakturu na 1000 Kč. Pojišťovna vyplatí 900 Kč (90 %) a vy si zaplatíte 100 Kč (10 %).

Limit plnění - částka, kterou pojišťovna maximálně zaplatí za jeden pojistný rok. Příklad: U pojistné smlouvy máte limit na nemoc zvířete 10 000 Kč, ale celkové léčení se vyšplhalo na 15 000 Kč. Pojišťovna tedy vyplatí 10 000 Kč a ostatní náklady jsou na Vás, ale další rok můžete znovu čerpat 10 000 Kč.

*Údaje v článku jsou aktuální ke dni zveřejnění tedy 13.6.2016

Předchozí díl o České pojišťovně