Pojištění psa či kočky? - Česká pojišťovna

V této nové serii se podíváme na pojištění psů a koček. Porovnáme si konkurenci a projdeme si všechny ne úplně jasné pojmy v pojistných podmínkách, výluky a "překvapení", která nastanou když jdete na pojišťovnu nahlásit pojistnou událost. Jako první se tedy podíváme na nabídku České pojišťovny.

Co budete potřebovat k uzavření pojistky u České pojišťovny?

Základem je označení psa nebo kočky mikročipem či tetováním. V době kdy pojistku sjednáváte, musí být pes zdravý a pravidelně očkovaný proti vzteklině.

U České pojišťovny mazlíčky rozdělují do dvou kategorií – do 40 Kg a nad 40 Kg. K tomu, aby pojišťovna přijala mazlíčka do pojištění, musí být jedinec do 40 kg mladší 8 let a nad 40 kg mladší 4 let. Váhové kategorie si pojišťovna určuje sama dle plemene.

Při pojištění kočky je věkový limit 8 let bez omezení váhy.

Jaká rizika Česká pojišťovna nabízí

V nabídce České pojišťovny nalezneme 2 základní rizika pro pojištění mazlíčka:

 • Pojištění léčení úrazu nebo nemoci, které slouží pro ošetření u veterináře.
 • Pojistné riziko uhynutí nebo utracení, které je však pouze pro mazlíčky s dokladem původu, slouží pouze k nahrazení finanční újmy při úmrtí psa nebo kočky.

Co jednotlivá rizika znamenají?

1. Léčení úrazu nebo nemoci mazlíčka

V případě neočekávaného úrazu nebo onemocnění Vašeho mazlíčka budete mít jistotu, že si budete moci dovolit jeho léčení, které Vám z větší části zaplatí pojišťovna. Pejska můžete pojistit v rozmezí 15 000 - 30 000 Kč a kočku 10 000 - 30 000 Kč. Tyto částky Vám pojišťovna maximálně zaplatí za jeden pojistný rok.

Klady:

 • Pojistka Vám zaplatí veterinární léčení při nemoci nebo úrazu
 • Nepřekvapí Vás náhlé náklady za léčení psa či kočky
 • Možnost měsíčního placení pojistného

Zápory:

 • 10% spoluúčast minimálně 500 Kč
 • Ve výlukách je dědičná nemoc či vada, léčení zubního chrupu, problémy spojené s porodem a kožní onemocnění.
 • Pojišťovna hradí pouze nezbytně nutnou hospitalizaci v maximální délce 2 dnů.
 • U starších mazlíčků od devíti nebo pěti let (dle váhy) se za každý rok zvyšuje spoluúčast o 10 %, tj. za léčení mazlíčka v kategorii do 40 kg dostanete při dovršení jeho 11 let pouze 30 % plnění od pojišťovny.

Modelový příklad ceny pojištění léčení úrazu nebo nemoci

U 1 rok starého mazlíčka vychází cena pojištění viz tabulka.

Mazlíček Limit plnění od pojišťovny cena za rok
Pes 15 000 Kč 1568 Kč
Pes 20 000 Kč 2090 Kč
Pes 30 000 Kč 3135 Kč
Kočka 15 000 Kč 1283 Kč
Kočka 20 000 Kč 1710 Kč
Kočka 30 000 Kč 2565 Kč

* Tyto ceny jsou aktuální ke dni zveřejnění tohoto článku 25.4.2016.

2. Pojištění uhynutí nebo utracení

Jedná se o riziko, u kterého pojišťovna vyplácí peníze při uhynutí či utracení čistokrevného psa nebo kočky. Pokud budete pojišťovat pejska, tak zde pojišťovna nabízí limity 5 000 - 15 000 Kč a u kočičky je to 2000 - 8000 Kč, které Vám budou vyplaceny v případě úmrtí mazlíčka.

Klady:

 • Částečně se vrátí vynaložené peníze za pořízení a výcvik zvířete.

Zápory:

 • Nevztahuje se na zvířata mladší 3 měsíců
 • Pokud má mazlíček více než sedm nebo čtyři roky (dle váhy), tak pojišťovna vyplácí 80 % z částky
 • Pokud je mazlíček starší než devět nebo pět let (dle váhy), tak pojišťovna vyplácí 60 % z částky
 • Toto riziko zaniká po dosažení věku 11 a 6 let psa nebo kočky.
 • Nevztahuje se na přirozenou smrt zvířete

Modelový příklad ceny pojištění uhynutí nebo utracení

U 1 rok starého mazlíčka vychází cena pojištění viz tabulka.

Mazlíček Limit plnění od pojišťovny cena za rok
Pes 5 000 Kč 495 Kč
Pes 10 000 Kč 990 Kč
Pes 15 000 Kč 1485 Kč
Kočka 2000 Kč 209 Kč
Kočka 4000 Kč 418 Kč
Kočka 8000 Kč 836 Kč

* Tyto ceny jsou aktuální ke dni zveřejnění tohoto článku 25.4.2016.

Vysvětlení pojmů:

Pojistné plnění - částka kterou dostanete při pojistné údálosti

Spoluúčas - Jde o částku, kterou se podílíte na pojistném plnění. Příklad: U Vaší pojistky máte spoluúčast 10 % a veterinář Vám vystaví fakturu na 1000 Kč. Pojišťovna vyplatí 900 Kč (90%) a vy si zaplatíte 100 Kč (10%).

Limit plnění - Částka, kterou pojišťovna maximálně zaplatí za jeden pojistný rok. Příklad: U pojistné smlouvy máte limit na nemoc zvířete 10 000 Kč, ale celkové léčení se vyšplhalo na 15 000 Kč. Pojišťovna tedy vyplatí 10 000 Kč a ostatní náklady jsou na Vás, ale další rok můžete znovu čerpat 10 000 Kč.

Další díl o pojišťovně Slavia