Jak posilovat psí inteligenci?

Váš psí miláček je mnohem chytřejší než si myslíte.  Tak jako u lidí můžeme rozlišit několik druhů inteligence, stejně je tomu i u pejsků. Mezi jednotlivými psími plemeny jsou patrné rozdíly, zkrátka jsou pejsci chytřejší i méně chytří. Pokud s pejskem pravidelně cvičíme, je možné jeho inteligenci posilovat, což se projevuje na jeho celkovém chování. Za pomocí vhodně zvolených pomůcek váš pejsek dokáže velké věci.

Instinktivní inteligence

Jedná se o typ psí inteligence, který se váže na vrozené instinkty. Některým pejskům pud velí hlídat majetek, jiní vynikají v pronásledování a stopování. Každé psí plemeno je proto chováno za různými účely. Pejsci, kteří celý život žijí ve společnosti lidí, dokážou velice dobře vnímat lidské emoce a myšlení. Instinktivní inteligenci je možné měřit speciálními psími IQ testy.

Adaptabilní inteligence

Tento typ inteligence vypovídá o možnostech pejsků učit se novým věcem a přizpůsobit se daným situacím. Na rozdíl od instinktivní inteligence, která je stejná pro určité plemeno, se adaptabilní inteligence u jednotlivých pejsků téhož plemene může značně lišit.

jak rozvijet. psi interligenci

Pracovní inteligence

Tento typ inteligence je též označovaný jako sociální. Jedná se o míru schopnosti učit se pokynům a příkazům a adekvátně na ně reagovat.

Pomůcky na posílení psí inteligence

Ideálními pomůckami pro posilování psí inteligence jsou interaktivní hračky. Interaktivní hračky pro psy zabaví každého pejska po dobu naší nepřítomnosti nebo jsou nástrojem společných her a výcviku. Další velice oblíbenou hračkou jsou plastové míčky na pamlsky, které disponují důmyslným uzavíráním a pejsek tak musí přijít na to, jak se k oblíbené pochoutce dostat. V neposlední řadě je potřeba zmínit také hlavolamy pro psy, které posilují všechny tři druhy výše zmíněné psí inteligence. Pejska je možné trénovat i jinými způsoby. Kromě psích cvičišť si můžeme s pejsky zahrát hry v přírodě, během kterých má pejsek za úkol hledat námi schovaný předmět nebo osobu.